Gromobranske instalacije

Projekati gromobranske instalacije rade se u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja i srpskih standarda za gromobranske instalacije: SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS N.B4.803, SRPS N.B4. 901-950.

Zaštita od atmosferskih pražnjenja se projektuje kao spoljašnja i unutrašnja gromobranska instalacija.

Spoljašnja gromobranska instalacija se dimenzioniše prema proračunatom nivou zaštite i njene efikasnosti. Spoljna instalacija je sačinjena od prihvatnog sistema, spusnih provodnika, i sistema uzemljenja.

Unutrašnju gromobransku instalaciju čini ekvipotencijalizacija metalnih masa u objektu. U objektu su to cevi grejanja, vode, eventualno kanalizacije, ormani telefona i slično

Galvansko jedinstvo prihvatnog sistema, spusnih vodova i temeljnog uzemljivača se postiže međusobnim spajanjem uz pomoć ukrsnih komada, stezaljki i obujmica za oluke, zakivanjem, omotavanjem i zavarivanjem.

Na slici je prikazan drastičan primer kršenja svih propisa, pravilnika i zakona uz ugrožavanje bezbednosti. Naime prilikom izrade tehničkog izveštaja za legalizaciju objekta koji je građen bez ikakve tehničke i projektne dokumentacije dolazimo do gasne kotlarnice. Kao obavezna mera predviđa se izrada sabirnog zemljovoda, tj.pocinkovane trake FeZn 20x3mm na 0.3m od poda na držačima SRPS N.B4.925 zajedno sa ukrsnim komadima za vezivanje trake na sabirni vod i vezu na metalne mase (cevi,pumpe,kanale i drugu opremu). Kako nije bilo projektne dokumentacije pa kasnije ni Nadzornog organa nije ostavljen izvod sa temeljnog uzemljivača a Izvođač vezu na metalne mase uzima sa merno-rastavnog spoja spusnog voda tako da umesto atmosferska pražnjenja budu preko prihvatnog sistema i spustnih vodova budu kanalisana na pravilan i bezbedan način završiće na metalnim masama kotlarnice na gasni pogon!!!!!!!!!!!!!!

O posledicama je bespotrebno govoriti.